Lector Ben Kröse

 
 

Digital Life
Maatschappelijke veranderingen als de toenemende vergrijzing, globalisering en nieuwe levensstijlen leiden tot een toenemende vraag naar systemen die ons kunnen bijstaan op het gebied van veiligheid, comfort en communicatie. We worden omringd door digitale apparaten, verbonden door snelle netwerken.  Naast de technische kanten zijn gebruikersaspecten, acceptatie en gemeenschapsgevoel cruciale begrippen.

Het opleiden van mensen die deze toekomst vorm kunnen geven kan alleen door onorthodoxe combinaties van disciplines als bijvoorbeeld informatiekunde, zorg, sociale wetenschappen, technologie, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en afnemend veld. Binnen de opleiding Information Engineering van de HvA in Almere is het ‘Digital Life Centre’ opgericht om structureel onderwijs, onderzoek en kenniscirculatie te combineren.

In het Digital Life Centre staat het uitvoeren van onderzoeksprojecten met bedrijven via het -op het IIE beproefde concept- van ‘comakership’ centraal.  Niet alleen studenten uit de Information Engineering maar ook uit andere disciplines als verpleegkunde of interactieve media zullen aan deze projecten deel nemen. De beoogde producten dragen onmiskenbaar bij aan de versterking van de Flevolandse kennisinfrastructuur.

Terwijl de politiek over de toenemende zorgkosten zit te bakkeleien vraagt men zich in de verpleeghuizen af hoe het nu verder moet. Inmiddels weten wij allemaal dat de baby-boomers zich opmaken om over 10 á 15 jaar de verpleeghuizen binnen te stromen.
Vandaar dat wij ook binnen de Digital Life kenniskring van de Hogeschool van Almere zijn gaan kijken hoe wij intelligente systemen kunnen toepassen om de zorgtaken te verlichten.

Lector Ben Kröse van het digital life centre gaat tijdens zijn lezing in op de mogelijkheden van virtualiteit met betrekking tot zorg-domotica.

www.digitallifecentre.nl

 

 

Sprekers algemene info


DNB Virtual Worlds