Christian Kromme

 
 

De veranderingen op cultureel en maatschappelijk gebied onder invloed van een groot en snel groeiend aantal digitale kanalen nemen steeds duidelijkere vorm aan. Iedereen zoekt naar functionele mogelijkheden terwijl er een machtsverschuiving plaatsvindt richting de gebruiker van Internet die meer en meer producent wordt. Overheden en het bedrijfsleven ondervinden hierbij veel problemen en lijken niet mee te kunnen/willen in deze omslag. Hierdoor ontstaat een steeds stroevere verhouding met voornamelijk de jongere doelgroep. Een niet onbelangrijke doelgroep die men wil en moet benaderen! 


Artificial Industry ontwikkelt virtuele Agents en Avatars welke het bedrijfsleven kunnen helpen het contact te herstellen of zelfs te verbeteren. Over deze Agents vertelt Christian Kromme (afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht) en gaat in op de mogelijkheden die deze intelligente virtuele personen nu al hebben en voor welke toepassingen deze in de toekomst ingezet zullen worden. 

Link: www.artificialindustry.com

 

 

Sprekers algemene info