Roel Cremer

 
 

TNO vindt haar werkveld onderverdeeld in vijf gebieden:

TNO - Kwaliteit van Leven
TNO – Defensie en Veiligheid
TNO – Industrie en Techniek
TNO – Bouw en Ondergrond
TNO – Informatie en Communicatietechnologie

 

Voor gemeente Deventer kijkt TNO Arbeid (onderdeel van TNO Kwaliteit van leven) naar de mogelijkheden om virtuele werelden in te zetten voor herintegratie van langdurig werklozen. Roel Cremer van TNO arbeid spreekt tijdens het symposium over de verwachtingen, doelen en mogelijkheden. Zowel nu reeds bewijsbaar als verondersteld.

Dagelijks zet TNO zich in opdat mensen gezond, veilig, slim, productief en met plezier aan het werk gaan. TNO ontwikkelt kennis - en maakt die samen met het bedrijfsleven praktisch toepasbaar doordat we kennis op een intelligente manier combineren.

Met gerichte innovaties bevorderen en waarborgen wij de optimale inzet van de (potentiële) beroepsbevolking. Dit doen wij voor overheid en bedrijfsleven. Onze tweehonderd professionals werken samen met hun klanten aan vernieuwing van arbeid.

Bekijk de website voor meer informatie:
www.tno.nl

Bekijk ook eens de corporate film “De Fascinatie van TNO”

Klik hier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprekers algemene info